Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

 Od dnia 1 czerwca 2017r. obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie  Nowe Rozporządzenie wprowadza trzy istotne zmiany: Lekarze o specjalizacji ginekologii i położnictwa otrzymali uprawnienia do …

Nowy wzór zlecenia na środki pomocnicze obowiązujący od lipca 2014 r.

Od lipca 2014 r. zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia o nr 9/2014/DSOZ obowiązuje nowy wzór zlecenia na środki pomocnicze.  Tutaj możesz pobrać druk w pliku pdf: WZÓR ZLECENIA NA ŚRODKI POMOCNICZE I WYROBY MEDYCZNE OBOWIĄZUJĄCY OD LIPCA 2014 r.  Wzór poprawnie wypełnionego zlecenia na środki pomocnicze (wzór obowiązujący …