Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych – na dzień 1 stycznia 2018 r.

16 kwietnia 2018 r. na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów  Medycznych i Produktów Biobójczych ukazała się informacja  Grzegorza Cessaka Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o następującej treści: Informacja Prezesa Urzędu   z dnia 16 kwietnia 2018 r.   w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych …

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych – na dzień 1 stycznia 2017 r.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 stycznia 2017 r. Wykaz do pobrania w formacie pdf …

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych – stan na dzień 1 stycznia 2016 r.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane zostało obwieszczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 1 stycznia 2016 r. Wykaz do pobrania w formacie pdf …

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu – 2015

Ukazał się nowy Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (został ogłoszony w DZIENNIKU URZĘDOWYM MINISTRA ZDROWIA w dniu 16.03.2015 r.). 2015 – Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych  do obrotu na terenie RP w werscji PDF

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 2014

Ukazał się nowy Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (został ogłoszony w DZIENNIKU URZĘDOWYM MINISTRA ZDROWIA w dniu 18.03.2014 r.) OBWIESZCZENIEPREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHz dnia 18 marca 2014 r.w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotuna terytorium …