Rozporządzenie MZ z 12 października 2018 r. – nowy wzór zapotrzebowania, jak realizować zapotrzebowania i recepty

Nowe rozporządzenie z dnia 12 października 2018r. określa: Sposób realizacji zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwanego dalej „zapotrzebowaniem” Sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego; Sposóbwydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczychspecjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych; Wzór zapotrzebowania; Sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych …

Pseudoefedryna, kodeina, dekstrometorfan – zmiany w sposobie wydawania od 1 stycznia 2017 r.

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. określa wykaz substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnej ich zawartości w produkcie leczniczym wydawanym w ramach jednorazowej sprzedaży. Rozporządzenie nie został jeszcze ogłoszone w dzienniku ustaw (stan na dzień 26.12.2016r. ), jednak wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 …

Jest jednolity tekst rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających…

17 listopada 2015 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ dotyczącego środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. Nr 169, poz.1216). Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone:  – rozporządzeniem MZ z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz.U.z …

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

3 kwietnia 2015 r. ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych:  Dz. U. 2015 poz. 481 Rozporządzenie wchodzi w życie 3 maja 2015 r. (tj. 30 dni od daty ogłoszenia).