2014.03.14 Jednolity tekst rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich

14 marca 2014 r ukazało się obwieszczenie MZ z dnia 23.12.2013 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich… uwzględnia zasady realizacji recept transgranicznych.Link do obwieszczenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000031901.pdf

Refundowane w pełnych opakowaniach!

Poniżej pismo Prezesa NIA do prezesów OIA  w sprawie wydawania leków refundowanych tylko w pełnych opakowaniach…(…) Naczelna Izba Aptekarska L.dz. P-73/2014 Warszawa, dnia 12 marca 2014 r. PREZESIOkręgowych Izb Aptekarskich Szanowni Państwo Prezesi! Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej przypomina, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra …

NFZ przypomina…

Na stronach Dolnośląskiego Oddziału NFZ ukazał się komunikat dla aptek w sprawie art. 44 Ustawy o refundacji. Przypomnienie o tym, że osoba wydająca lek MA OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA PACJENTA O ZAMIENNIKU… Komunikat dla aptek w sprawie art. 44 Ustawy o refundacji z dnia 2014-02-27     Dolnośląski OW Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, …

Obwieszczenie MZ obowiązujące od 1 marca 2014 r.

24.02.2014 r. ukazało się Obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia – Obwieszczenie z dnia 24 lutego 2013 r. Opracowanie zmian przez firmę JWC:http://www.jwc.com.pl/userfiles/file/pobieralnia/jwc_zmiany_2014_02_25.pdf Zestawienie opakowań usunietych z refundacji z dniem 2014.03.01 Opracowanie udostępnione przez firmę DATUM:http://datum.lo.pl/download/ibd/zm_listy_20140301.pdf`