Jak długo przechowywać recepty w aptece?

Czas przechowywania zrealizowanych recept w aptece jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich. Jednolity tekst rozporządzenia został ogłoszony w  obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2017 r.   Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich …

Oficjalny komunikat MZ w sprawie milocardinu i bellergotu

Dnia 7 kwietnia 2016 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został komunikat w sprawie warunków przechowywania oraz sposobu prowadzenia dokumentacji (dotyczącej przechowywania, obrotu oraz warunków wystawiania recept i zapotrzebowań) oraz warunków wydawania z aptek   preparatów złożonych zawierających w swoim składzie fenobarbital – takich jak: Milocardin (ethyli a-bromoisovaleras + phenobarbitalum natricum; …

Jest jednolity tekst rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających…

17 listopada 2015 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ dotyczącego środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. Nr 169, poz.1216). Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone:  – rozporządzeniem MZ z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz.U.z …

Bellegot i Milocardin preparaty złożone z fenobarbitalem – komunikat GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał 26 października 2015 r. komunikat w sprawie nadzoru nad złożonymi produktami leczniczymi zawierającymi w swoim składzie fenobarbital. Obecnie dopuszczonych do obrotu mamy dwa takie preparaty: Bellergot draż.30 szt. (Ergotamini tartras 0,3mg + Atropinum 0,1mg + Phenobarbitalum 20mg) Milocardin (Ethyli α-bromoisoovaleras 300mg + Phenobarbitalum natricum 300mg) 1 …

Ułatwienia dla pacjentów – nowe rozporządzenie w sprawie recept.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie recept lekarskich wchodzi w życie z dniem 4 października 2014 r. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem są następujące: Lekarz może przepisać na jednej recepcie, podając sposób dawkowania ilość leku aż na 120 dni stosowania (dotychczas było to 90 dni). Jeżeli na …

2014.03.14 Jednolity tekst rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich

14 marca 2014 r ukazało się obwieszczenie MZ z dnia 23.12.2013 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich… uwzględnia zasady realizacji recept transgranicznych.Link do obwieszczenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000031901.pdf