Od 25 czerwca 2017r.- nowe zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Zmianie Ustawy Prawo Farmaceutyczne (pdf) Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim trzech zasadniczych kwestii: 1)  ograniczenia kręgu podmiotów mogących …

Bezpłatne leki dla seniorów oraz ułatwienia dla farmaceutów przy wydawaniu leków – nowa ustawa.

12 maja 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługującego osobom powyżej 75 r.ż. Receptę na bezpłatne leki będzie mógł wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarkę POZ, …

Nowelizacja rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie MZ z dnia 11 września 2006 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1216 oraz z 2011 r. Nr 10, poz. 55) w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (link do rozporządzenia). Rozporządzenia wchodzi w życie 18 września …