Oficjalny komunikat MZ w sprawie milocardinu i bellergotu

Dnia 7 kwietnia 2016 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowany został komunikat w sprawie warunków przechowywania oraz sposobu prowadzenia dokumentacji (dotyczącej przechowywania, obrotu oraz warunków wystawiania recept i zapotrzebowań) oraz warunków wydawania z aptek   preparatów złożonych zawierających w swoim składzie fenobarbital – takich jak: Milocardin (ethyli a-bromoisovaleras + phenobarbitalum natricum; …

Bellegot i Milocardin preparaty złożone z fenobarbitalem – komunikat GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał 26 października 2015 r. komunikat w sprawie nadzoru nad złożonymi produktami leczniczymi zawierającymi w swoim składzie fenobarbital. Obecnie dopuszczonych do obrotu mamy dwa takie preparaty: Bellergot draż.30 szt. (Ergotamini tartras 0,3mg + Atropinum 0,1mg + Phenobarbitalum 20mg) Milocardin (Ethyli α-bromoisoovaleras 300mg + Phenobarbitalum natricum 300mg) 1 …

Utylizacja leków odurzających, psychotropowych i prekursorów I-R.

Zdarza się, że w aptece przeterminują się produkty lecznicze należące do kategorii leków odurzających, psychotropowych i prekursorów I-R. Z takimi produktami musimy postępować w sposób szczególny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął …