Jest jednolity tekst rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających…

17 listopada 2015 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ dotyczącego środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz.U. Nr 169, poz.1216). Tekst jednolity obejmuje zmiany wprowadzone:  – rozporządzeniem MZ z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz.U.z …

Utylizacja leków odurzających, psychotropowych i prekursorów I-R.

Zdarza się, że w aptece przeterminują się produkty lecznicze należące do kategorii leków odurzających, psychotropowych i prekursorów I-R. Z takimi produktami musimy postępować w sposób szczególny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z produktami leczniczymi podrobionymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął …