Braki leków w aptekach – lipiec 2019?

Jaki braki leków w aptekach zauważa obecnie Ministerstwo Zdrowia? Nowa, pokaźna lista leków zagrożonych brakiem dostępności została opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia. Lista z każdą kolejną aktualizacją wydłuża się, co odzwierciedla faktyczne problemy z jakimi muszą zmierzyć się farmaceuci w polskich aptekach. Codzienna lista braków – lista leków, których nie udało …

Nowa lista deficytów – styczeń 2018 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terenie Rzeczypospolitej …

Lista leków zagrożonych brakiem dostępności z 8 marca 2017r.

8 marca 2017 r. zostało opublikowane obwieszczenie MZ w sprawie leków które są trudne do zdobycia w hurtowniach. Obwieszczenie zawiera 202 pozycje.  Do pobrania w formie pliku pdf poniżej:  Obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów …

Pierwsza w 2017 r. lista leków zagrożonych brakiem dostępności

11 stycznia 2017 r. zostało opublikowane obwieszczenie MZ w sprawie leków które są trudne do zdobycia w hurtowniach. Obwieszczenie zawiera 173 pozycje.  Do pobrania w formie pliku ➠➠➠ pdf poniżej: Obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz …

Lista leków zagrożonych brakiem dostępności wrzesień 2016

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 września 2016 roku. Lista zawiera 178 pozycji. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2016r. w sprawie …

Lista leków zagrożonych brakiem dostępności lipiec 2016

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane obwieszczenie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowa lista zawiera 169 pozycji. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie wykazu produktów …

Nowy system ZORZ (system zgłoszeń odmów realizacji zamówień)

Główny Inspektorat Farmaceutyczny opracował system zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ), dzięki któremu apteka będzie mogła zgłosić odmowę realizacji zamówienia przez hurtownię na kilka różnych sposobów. System dostępny jest pod adresem: https://odmowy.gif.gov.pl/ZORZ.Refusal/ System  umożliwia wysłanie odmów na kilka różnych sposobów: z wykorzystaniem usługi internetowej (web service) za pomocą poczty e-mail przez …

Lista leków zagrożonych brakiem dostępności czerwiec 2016 r.

Pojawiła się kolejna lista zawierająca leki zagrożone brakiem dostępności. W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016r. …

Lista leków zagrożonych brakiem dostęponości maj 2016 r.

29 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie aktualnej listy leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na …

System sprzedaży bezpośredniej Astellas – kolejne produkty (Vesicare, Advagraf, Prograf, Betmiga)!

Od dnia 7 marca 2016 r. Astellas wprowadza system sprzedaży bezpośredniej dla aptek i punktów aptecznych na następujące produkty: Prograf® (takrolimus o natychmiastowym uwalnianiu), Advagraf® (takrolimus o przedłużonym uwalnianiu), Vesicare® (solifenacyna), Betmiga™ (mirabegron),  (Produkt Eligard™  (leuprorelinacetate) jest dostępny w systemie sprzedaży bezpośredniej od dnia 15 lutego 2016). Partnerem logistycznym odpowiedzialnym …