Nowy system ZORZ (system zgłoszeń odmów realizacji zamówień)

Główny Inspektorat Farmaceutyczny opracował system zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ), dzięki któremu apteka będzie mogła zgłosić odmowę realizacji zamówienia przez hurtownię na kilka różnych sposobów. System dostępny jest pod adresem: https://odmowy.gif.gov.pl/ZORZ.Refusal/ System  umożliwia wysłanie odmów na kilka różnych sposobów: z wykorzystaniem usługi internetowej (web service) za pomocą poczty e-mail przez …

Nie dostaniesz leku? Zgłoszenie odmowy realizacji zamówienia jest teraz twoim obowiązkiem.

12 lipca weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r., tzw. “ustawa antywywozowa” (Dz.U. 2015, poz.788) nakładająca na apteki, punkty apteczne, podmioty prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe, działy farmacji szpitalnej oraz hurtownie farmaceutyczne nowe obowiązki. Ustawa  nakłada na nas obowiązek sprawozdawczości braku leków. Do tej pory nie mogąc …