Od 25 czerwca 2017r.- nowe zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne zmienia dotychczasowe regulacje dotyczące wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Zmianie Ustawy Prawo Farmaceutyczne (pdf) Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim trzech zasadniczych kwestii: 1)  ograniczenia kręgu podmiotów mogących …

Bezpłatne leki dla seniorów oraz ułatwienia dla farmaceutów przy wydawaniu leków – nowa ustawa.

12 maja 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługującego osobom powyżej 75 r.ż. Receptę na bezpłatne leki będzie mógł wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarkę POZ, …

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych

3 kwietnia 2015 r. ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych:  Dz. U. 2015 poz. 481 Rozporządzenie wchodzi w życie 3 maja 2015 r. (tj. 30 dni od daty ogłoszenia).

Ułatwienia dla pacjentów – nowe rozporządzenie w sprawie recept.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie recept lekarskich wchodzi w życie z dniem 4 października 2014 r. Zmiany wprowadzone rozporządzeniem są następujące: Lekarz może przepisać na jednej recepcie, podając sposób dawkowania ilość leku aż na 120 dni stosowania (dotychczas było to 90 dni). Jeżeli na …

2014.03.14 Jednolity tekst rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich

14 marca 2014 r ukazało się obwieszczenie MZ z dnia 23.12.2013 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich… uwzględnia zasady realizacji recept transgranicznych.Link do obwieszczenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000031901.pdf