Szkolenia ciągłe – nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia

8 marca 2018 r. ukazało się nowe rozporządzenie dotyczące szkoleń ciągłych farmaceutów Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów z dnia 20 lutego 2018 r.  Nowe rozporządzenie określa ramowy program szkoleń ciągłych, zakres oraz formy zdobywania wiedzy w ramach szkolenia ciągłego, sposób odbywania szkolenia ciągłego ( w tym tryb …