Jak realizować zlecenia na wyroby medyczne w 2020 r.? Okres przejściowy!

Jak realizować zlecenia w nowym roku? Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się informacja w jaki sposób należy realizować zlecenia na wyroby medyczne od 1 stycznia 2020r. Cały rok 2020 r. trwa okres przejściowy w realizacji zleceń . źródło: www.gov.pl publikacja z dnia 11.12.2019 r. Zmiany w wystawianiu i realizacji zleceń …

Refundacja środków absorpcyjnych dla pacjentów z “Ustawy za życiem”.

W dniu 28-03-2018 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się informacja dotycząca nowej interpretacji wyliczania kwot refundacji i odpłatności pacjenta w przypadku refundacji środków chłonnych dla pacjentów objętych „Ustawą za życiem”, czyli 47DN: „Nowelizacja rozporządzenia zwiększyła limit ilościowy na środki absorpcyjne (pieluchomajtki)  z „do 60 sztuk” na „do 90 sztuk”. Minister …

Zmiana limitu zaopatrzenia z 60 do 90 szt. na miesiąc

3 marca 2018 r. wejdzie w życie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia polegają na zwiększeniu limitu m.in. na wyroby absorbcyjne. Limit został zwiększony z 60 do 90 na miesiąc. Rozporządzenie nie zmienia …

Nowy wzór zlecenia na środki pomocnicze obowiązujący od lipca 2014 r.

Od lipca 2014 r. zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia o nr 9/2014/DSOZ obowiązuje nowy wzór zlecenia na środki pomocnicze.  Tutaj możesz pobrać druk w pliku pdf: WZÓR ZLECENIA NA ŚRODKI POMOCNICZE I WYROBY MEDYCZNE OBOWIĄZUJĄCY OD LIPCA 2014 r.  Wzór poprawnie wypełnionego zlecenia na środki pomocnicze (wzór obowiązujący …