UROintima FuragiActive kolejna furagina OTC

I pojawia się konkurencja dla uroFuraginy: Preparat o nazwie Urointima FuragiActive uzyskał dopuszczenie do obrotu w marcu b.r.Podmiot odpowiedzialny: Ośrodek Informacji Naukowej OINPHARMA Sp. z o.o. nr pozwolenia 21765 Wytwórca JSC Olainfarm, kraj wytwarzania LV (Łotwa) Preparat jest promowany przez USP Zdrowie, jako preparat  w zwalczaniu ZUM z seriiURO-GINE INTIMA. …

Nowy wykaz leków refundowanych – od 1 maja 2014 r. (obwieszczenie MZ z dnia 23.04.2014 r. )

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od 01.05.2014r. Elektroniczny Dziennik Urzędowy MZ – Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2014 r. dodanych zostało 117 nowych pozycji usuniętych zostało 46 pozycji dla 712 leków obniżono cenę …

Homeokłótnia…a raczej homeowojna rozpoczęta

Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym uruchomiono kierunek studiów podyplomowych z zakresu homeopatii w medycynie niekonwencjonalnej i farmacji. Na kierunku będzie się kształcić 50 osób. Po 2 semestrach i 200 godzinach zajęć i zdanych egzaminach otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie homeopatii. więcej informacji na stronie: Studnia podyplomowe na Śląskim Uniwersytecie …

Od 12 lat 3,20…

8 kwietnia 2014 r. na stronach MZ ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych za których wydanie apteka opłaty nie pobiera… Tak tylko dla przypomnienia: …

Infolinia o tańszych odpowiednikach leków refundowanych

28 marca br. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło infolinię o tańszych odpowiednikach leków refundowanych. tel: 22 123 98 00 infolinia czynna codziennie od godziny 8 do 20. z informacji zamieszczonej na stronie NFZ: “Farmaceuci udzielają informacji o możliwości zamiany leków refundowanych przepisanych przez lekarzy na ich tańsze, bezpieczne i skuteczne odpowiedniki. Celem infolinii jest upowszechnienie wiedzy o takiej możliwości …

Olodaterol (Striverdi Respimat) ß2 mimetyk do stosowania raz dziennie

Nowy, dawkowany raz na dobę lek rozszerzający oskrzela, dopuszczony do stosowania w leczeniu podtrzymującym obturacji dróg oddechowych u chorych na przewlekłą obturacyjną  chorobę płuc (POChP), z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i/lub rozedmą.Stworzony przez firmę Boehringer Ingelheim lek pod nazwą Striverdi Respimat (roztwór do inhalacji 2,5 mcg/dawkę) został zarejestrowany w Polsce w …

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 2014

Ukazał się nowy Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (został ogłoszony w DZIENNIKU URZĘDOWYM MINISTRA ZDROWIA w dniu 18.03.2014 r.) OBWIESZCZENIEPREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCHz dnia 18 marca 2014 r.w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotuna terytorium …

Medibase pomoże nam w pracy?

Czym jest Medibase? Jest to system wspomagania decyzji lekarskich w kwestiach interakcji oraz działań niepożądanych leków. System oferuje najbardziej zaawansowane i bogate bazy leków w Polsce przygotowane przez specjalistów w zakresie farmakologii i interakcji leków.Według twórców, system ma za zadanie usprawnić pracę lekarzy ordynujących leki i farmaceutów oraz zwiększyć bezpieczeństwo …

2014.03.14 Jednolity tekst rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich

14 marca 2014 r ukazało się obwieszczenie MZ z dnia 23.12.2013 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich… uwzględnia zasady realizacji recept transgranicznych.Link do obwieszczenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000031901.pdf