Obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 dla pracowników aptek

23 grudnia 2021 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia które wprowadza pierwsze obowiązkowe szczepienia w Polsce Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2021 r. wprowadza obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 dla osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób wykonujących czynności zawodowe w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; osób zatrudnionych oraz realizujących usługi …

Nowa lista leków bezpłatnych dla Honorowego Dawcy Krwi (Honorowego Dawcy Przeszeczpu)

11 maja 2021 r. ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające wykaz leków, które przysługują bezpłatnie dla osób posiadających tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”. Rozporządzenie wchodzi w życie 26 maja 2021 r. Na liście znalazły się następujące leki zawierające żelazo (w tym nowoczesne preparaty o wysokim …

Legalizacja wag w czasie epidemii – wniosek o odroczenie ponownej legalizacji.

Jeżeli wasze apteczne wagi powinny w najbliższym czasie zostać zalegalizowane, warto zapoznać się z informacją prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM): “…zachęcamy Państwa do składania „Wniosków o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych”. Wzory wniosku wraz ze stosownym oświadczeniem dostępne są na stronach Okręgowych Urzędów …

Jak powinna wyglądać eRecepta na 365 dni?

Na stronie Centrum Informatycznych Systemów Ochrony Zdrowia (CSIOZ) 21 stycznia 2020 r. pojawiła się informacja jak ma prawidłowo wyglądać recepta elektroniczna wystawiona pacjentowi na cały rok – 365 dni. CSIOZ informuje: Przypominamy, że zgodnie z par.11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie recept …

Od dziś zwykła e-recepta ważna tylko 30 dni.

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. Rozporządzanie określa na nowo termin ważności recepty elektronicznej. Poprzednie rozporządzenie wprowadziło sporo chaosu i zamieszania w aptekach. Farmaceuci i pacjenci byli zdezorientowani, nie wiadomo było jak mają wyglądać konkretnie “odliczenia” ilości leku, których już pacjentowi wydać nie …

Czym jest BDO? Obowiązki aptek.

Co to jest BDO? BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Do końca roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami są zobowiązani do rejestracji do BDO. …

Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – co nowego dla aptek?

29 kwietnia 2019 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816). Rozporządzenie określa: Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących (sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, szczególne przypadki …

Komunikat NIA w sprawie serializacji – co po 9 lutego?

Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi, (Dz.U.UE.L.2016.32.1 z dnia 2016.02.09). W związku z bardzo licznymi pytaniami i monitami farmaceutów dotyczącymi wejścia w życie w dniu 9 lutego 2019 r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę …

Co farmaceuta może uzupełnić w DRR (dokumencie realizacji recepty)?

Od 1 stycznia 2019 r. apteka jest zobowiązana do otaksowania zrealizowanych recept w formie elektronicznej. Dzieje się to poprzez wygenerowanie z programu aptecznego dokumentu realizacji recepty (DDR). Dokument ten jest obowiązkowy dla e-recept. Jednak w okresie przejściowym, w którym będą obowiązywały również recepty w formie papierowej (do 31 grudnia 2019 …