Blog o aptekach, nowościach na rynku farmaceutycznym, zmianach zasad realizacji recept, codziennej pracy w aptece prowadzony przez farmaceutkę.
Od dziś zwykła e-recepta ważna tylko 30 dni.

Od dziś zwykła e-recepta ważna tylko 30 dni.

Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. Rozporządzanie określa na nowo termin ważności recepty elektronicznej. Poprzednie rozporządzenie wprowadziło sporo chaosu i zamieszania w aptekach. Farmaceuci i pacjenci byli zdezorientowani, nie wiadomo było jak mają wyglądać konkretnie “odliczenia” ilości leku, których już pacjentowi wydać nie można.

Ile ważna jest erecepta?

Od 1 stycznia obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept.

„3a. Recepta w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 96a ust. 7 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, na
której nie oznaczono terminu realizacji recepty, nie może być zrealizowana po upływie 30 dni od daty jej wystawienia

albo naniesionej na niej daty realizacji „od dnia”.”;
2) w § 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W przypadku oznaczania terminu realizacji na recepcie w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 96a
ust. 7 pkt 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, termin ten osoba uprawniona, kierując się aktualną wiedzą medyczną,
oznacza na 365 dni.”.

Zwykła recepta elektroniczna będzie ważna przez 30 dni od daty wystawienia. Jednorazowo pacjent będzie mógł wykupić w aptece ilość odpowiadającą 180 dniom kuracji (wyliczonym na podstawia określonego na recepcie dawkowania).

Jeśli lekarz będzie chciał wypisać ilość leku na dłuższą kurację, może to zrobić na trzy sposoby:

  • Wypisać pacjentowi na jednej zwykłej e-recepcie kurację na cały rok, jednak pacjent będzie mógł wykupić tą ilość leku w ciągu 30 dni od jej wystawienia, przy czym jednorazowo wyłącznie na 180 dni.
  • Wypisać pacjentowi kilka e-recept z odroczonym terminem realizacji.
  • Wypisać pacjentowi specjalną e-receptę na 365 dni (informacja ta musi znaleść się w wyznaczonym miejscu na e-recepcie), wtedy pacjent będzie mógł dokonać zakupu leku co miesiąc. Na podstawie sposobu dawkowania apteka obliczy ile leku może jeszcze pacjent wykupić. Należy przy tym zaznaczyć, że taka e-recepta będzie mogła być realizowana WYŁĄCZNIE W JEDNEJ I TEJ SAMEJ APTECE. Nie dla każdego pacjenta jest to optymalne rozwiązanie…