Blog o aptekach, nowościach na rynku farmaceutycznym, zmianach zasad realizacji recept, codziennej pracy w aptece prowadzony przez farmaceutkę.
Czym jest BDO? Obowiązki aptek.

Czym jest BDO? Obowiązki aptek.

Co to jest BDO?

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Do końca roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami są zobowiązani do rejestracji do BDO. Podobnie jest z podmiotami, które prowadzą firmy handlu detalicznego lub hurtowego i oferują reklamówki.

BDO w aptece

Jacy przedsiębiorcy muszą dokonać wpisu do BDO?

Obowiązek wpisu do  Rejestru BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm uniinych). 
 • Obowiązek ten dotyczy również podmiotów które prowadząc handel hurtowy lub detaliczny udostępniają klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej.

Gdzie dokonać rejestracji apteki?

Wszelkie informacje oraz sposób składania wniosku można znaleść na stronie https://bdo.mos.gov.pl/.

Opłaty roczne

Po wniesieniu opłaty rejestrowej opłata musi być odnawiana co roku. Opłatę roczną za prowadzenie rejestru należy zapłacić do końca lutego każdego roku, za dany rok, na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty nie trzeba wnosić w roku, w którym była wpłacona opłata rejestracyjna. Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej jest identyczna i wynosi:

 • 100 zł dla mikroprzedsiębiorców
 • 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców

Aktualizacja wpisu do BDO

Ważne jest aby wpis do BDO pozostawał aktualny. Aktualizacja wymagana jest np. w przypadku zmiany adresu prowadzonej działalności. Przedsiębiorca ma na to 30 dni, od dnia w którym nastąpiła zmiana.

Surowe kary

Sankcje za niestosowanie przepisów dotyczących rejestracji, ewidencji i sprawozdawczości w BDO dzielą się na dwie kategorie:

 • grzywna (od 100 zł do ponad 1 mln zł) lub areszt wymierzane przez sądy,
 • administracyjne kara pieniężna (od 5000 zł do 1 mln zł) nakładana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Administracyjna kara pieniężna jest nakładana za:

 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO,
 • nieumieszczanie na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego, który jest nadawany przez Marszałka podczas rejestracji w BDO (dotyczy firm, które podlegają opłacie rejestrowej).

Karą aresztu lub grzywny można zostać ukaranym za:

 • nie złożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO, 
 • nie złożenie wniosku o zmianę wpisu,
 • nie złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym, 
 • naruszenie obowiązków sprawozdawczych i ewidencyjnych. 

Od 1 stycznia 2020 r. karze grzywny lub aresztu będzie też podlegał każdy, kto nie będzie: 

 • przechowywał przez określony czas, udostępniał lub przedkładał dokumentów i wszelkich danych, do których zobowiązuje go ustawa,
 • posiadał w trakcie transportu odpadów potwierdzenia wygenerowanego z BDO.

Na jakich dokumentach należy umieszczać numer BDO?

Zgodnie bowiem z art. 63 ustawy o odpadach, mają obowiązek umieszczać go na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Trzeba umieszczać na dokumentach bezpośrednio związanych z działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO, na przykład:

 • fakturach VAT,
 • paragonach fiskalnych,
 • umowach kupna sprzedaży,
 • sprawozdaniach,
 • kartach przekazania odpadów oraz
 • ewidencji odpadów.

Gdzie wpisać numer BDO w Kamsofcie?

Według instrukcji udostępnionej przez producenta oprogramowania Kamsoft, numer BDO należy umieścić na wydrukach paragonów i faktur sprzedaży.

Należy tego dokonać w module APW41 Admin4. Wizytówka → [Ctrl +2] Informacje rozszerzoneNumer rejestrowy [tutaj wpisujemy nadany przez BDO numer] → F2 Zapisz

Numer BDO będzie wówczas umieszczony na wszystkich fakturach wystawionych przez aptekę.

Jak umieścić numer BDO na paragonie fiskanym (Kamsoft)?

Według producentów oprogramowania aptecznego Kamsoft oraz udostępnionej przez nich instrukcji, istnieją dwie możliwości umieszczenia numeru BDO na paragonie fiskalnym:

 1. W stopce wydruku paragonu: APW 41 Adnin 1. Opcje modułów → APW 11. Sprzedaż 3. Wydruki [F3] Paragony → Usuwamy na wydruku paragonu linię informacyjną OSOZ → w opcji 6. Informacja dodatkowa na paragonie wpisujemy numer BDO _ _ _ _ _ _ _ _ _. Zmiany należy dokonać na każdym stanowisku osobno. Możliwość umieszczenia numeru BDO w ten sposób jest zależna od rodzaju drukarki fiskalnej i jej oprogramowania.
 2. Jeśli drukarka nie pozwala na umieszczenie numeru BDO wg powyższej instrukcji, konieczne jest umieszczenie go w nagłówku drukarki fiskalnej (wymagana interwencja serwisu drukarek).


źródła: http://www.prawo.pl, http://poradnikprzedsiebiorcy.pl, http://www.biznes.gov.pl/pl, instrukcje producenta oprogramowania Kamsoft