Blog o aptekach, nowościach na rynku farmaceutycznym, zmianach zasad realizacji recept, codziennej pracy w aptece prowadzony przez farmaceutkę.
Dodatkowe dokumenty do zestawienia zbiorczego

Dodatkowe dokumenty do zestawienia zbiorczego

23 września 2019 r. ukazał się komunikat NFZ o udogodnieniach dla aptek i punktów aptecznych w sprawie możliwości przekazywania dokumentów do zestawień zbiorczych w formie elektronicznej.

Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami NFZ:

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku ze zmianami w systemie informatycznym polegającymi na wprowadzeniu nowych funkcji i udogodnień dla aptek/punktów aptecznych, które są elementem przekazywania uzgodnionego zestawienia zbiorczego w postaci elektronicznej,  umożliwia się przesyłanie skanów dokumentów, wynikających z § 13 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r. poz. 745 z póżn. zm.) za pomocą SZOI/Portal Świadczeniodawcy.


– dokument Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
– certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
– dokument SED S054
– dokumenty związane z realizacją recepty typu 7 tj. „import docelowy”


dotyczące realizacji recept od dnia 1 października 2019 r. należy przekazać w formie skanu dokumentu do komunikatu elektronicznego LEK do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Zatwierdzanie zestawienia zbiorczego będzie uzależnione od wyniku sprawdzenia czy dla wszystkich wydanych opakowań produktów ujętych do rozliczenia w ramach bieżącego zestawienia zbiorczego, dla których system informatyczny zidentyfikował konieczność przekazania skanów dokumentów, skany zostały przekazane i pozytywnie zweryfikowane przez operatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dokumenty przestawione przez pacjentów należy zeskanować oraz załączyć do miesięcznego sprawozdania w postaci elektronicznej. Dopuszczalna wielkość załączonego przez aptekę pliku to 10MB. Dopuszczalne formaty to:

  • png
  • jpg
  • jpeg
  • pdf

NFZ informuje, że przesyłanie dokumentów w takiej formie będzie możliwe od okresu rozliczeniowego 19/2019 (za okres 1.10 – 15-10.2019).

Rozwiązanie jak najbardziej na plus, zwłaszcza w dobie recept elektronicznych.