Blog o aptekach, nowościach na rynku farmaceutycznym, zmianach zasad realizacji recept, codziennej pracy w aptece prowadzony przez farmaceutkę.
Tymczasowe (?) 23% VAT na surowce recepturowe

Tymczasowe (?) 23% VAT na surowce recepturowe

Z dniem 1 listopada 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 13.09.2019, poz. 1751).

Ustawa prowadza obniżony podatek VAT (z 8% na 7%) na niektóre towary i usługi). Obniżony 7% podatek będzie obowiązywał na towary zamieszczone w załączniku nr 3 do ustawy. W dziale poświęconym towarom związanym z ochroną zdrowia znajdują się:

  • wyroby medyczne,
  • produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terenie RP oraz te które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej oraz Komisję Europejską. W zestawieniu wymienione są również
  • środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych mające zastosowanie w ochronie zdrowia

Obniżona stawka podatku VAT nie będzie dotyczyć już podstawowych substancji farmaceutycznych (wymienione są jedynie produkty lecznicze).

Zmienionego załącznika możemy spodziewać się dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Do tego czasu na substancje recepturowe będzie obowiązywać stawka VAT 23%.

Nie ma to aż tak dużego znaczenia ponieważ przy wycenianiu receptury bierzemy są pod uwagę ceny zakupu. Istotne będzie to wtedy, gdy składniki recepturowe będziemy chcieli sprzedać pacjentowi bezpośrednio. Na przykład wazelina, parafina czy maść cholesterolowa.