Blog o aptekach, nowościach na rynku farmaceutycznym, zmianach zasad realizacji recept, codziennej pracy w aptece prowadzony przez farmaceutkę.
Nowelizacja rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja rozporządzenia MZ w sprawie środków odurzających i substancji psychotropowych z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenie Ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie MZ z dnia 11 września 2006 r. (Dz.U. nr 169, poz. 1216 oraz z 2011 r. Nr 10, poz. 55) w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (link do rozporządzenia).

apteczny blog, apteczny.blogspot.com

Rozporządzenia wchodzi w życie 18 września 2014 r. i wprowadza następujące zmiany:

  • lekarz zapisuje ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej jako sumaryczną ilość podaną w miligramach lub przez podanie słownie ilości jednostek dawkowania i wielkości dawki, czyli poprawne będzie podanie np. sześćdziesiąt miligram clonazepamu = trzydzieści tabletek po dwa miligramy clonazepamu (zapis taki stosowany jest już od jakiegoś czasu przez lekarzy nareszcie znalazł podstawę prawną)
  • lekarz może wypisać ilość środka odurzającego z grupy I-N i substancji psychotropowej z grupy II-P na maksymalnie 90 dni stosowania przez pacjenta,
  • recepta ważna jest 30 dni,
  • lekarz może wystawić łącznie 3 recepty na następujące po sobie okresy stosowania (nie przekraczające łącznie 90 dni stosowania),
  • lekarz wypisujący receptę na ww leki zobowiązany jest podać sposób dawkowania, 
  • Jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)), a w przypadku leków niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” – ten zapis nie do końca zrozumiały, z tego względu, że lekarz zobowiązany jest podać ilość przepisanego środka słownie, a więc dokładnie określić ile leku mamy wydać.
  • lekarz weterynarii może wypisać na recepcie tylko taką ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej, która nie przekracza 5-cio krotnej jednorazowej dawki stosowanej u zwierzęcia