Blog o aptekach, nowościach na rynku farmaceutycznym, zmianach zasad realizacji recept, codziennej pracy w aptece prowadzony przez farmaceutkę.
Zasady zwrotu leków do aptek przez pacjentów

Zasady zwrotu leków do aptek przez pacjentów

Niestety to się zdarza…
…a bo lekarz wypisał nie to na  recepcie co ja biorę teraz,
…oj mąż wykupił nie tą receptę o którą mi chodziło,
…a bo ja tego nie mogę brać, w ulotce pisze przecież(!)
…ja jednak przemyślałam i chciałabym, żeby mi pani dała jednak ten tańszy odpowiednik,
…itd

Sytuacje znane, pacjenci proszą, błagają, grożą…ale fakty są takie:

apteczny.blogspot.com

Zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), pacjenci nie mają możliwości dokonania zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych zakupionych w aptece.
Od powyższej zasady ustawodawca wprowadził wyjątek dopuszczający zwrot jedynie takich leków lub wyrobów medycznych, które były obarczone wadą jakościową lub zostały wydane w sposób niewłaściwy (stosownie do art. 96 ust. 6 ustawy– Prawo farmaceutyczne). Produkty takie oczywiście powinny być zdjęte ze stanu i zutylizowane.

Odmienne reguły obowiązują w przypadku zwrotu produktów leczniczych zakupionych w ramach wysyłkowej sprzedaży leków. W takim wypadku pacjent może zwrócić zakupiony lek w terminie 10 dni od dnia jego dostawy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz bez podania przyczyny (o czym musi być poinformowany przez aptekę prowadzącą sprzedaż wysyłkową, zgodnie z § 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza). Przyznanie pacjentom prawa zwrotu leków sprzedanych drogą wysyłkową niezależnie od przyczyny, jest o tyle uzasadnione, iż takiej sprzedaży, zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, podlegać mogą wyłącznie leki wydawane bez przepisu lekarza.

Kwestią dyskusyjną jest też zwrot pozostałych kategorii produktów które mamy w aptekach –  suplementów diety i kosmetyków.

źródło:
www.gif.gov.pl
obraz: http://www.informacyjnetablice.pl