Blog o aptekach, nowościach na rynku farmaceutycznym, zmianach zasad realizacji recept, codziennej pracy w aptece prowadzony przez farmaceutkę.
Od 12 lat 3,20…

Od 12 lat 3,20…

8 kwietnia 2014 r. na stronach MZ ukazało się obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MZ w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych za których wydanie apteka opłaty nie pobiera…

apteczny.blogspot.com

Tak tylko dla przypomnienia:

1. Maksymalna wysokość dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję 
leków w porze nocnej, niezależnie od ilości wydanych 
produktów leczniczych lub realizowanych recept, wynosi 3,20 zł.

oraz

“§ 2. Opłaty, o której mowa w § 1, nie pobiera się za wydanie:

1)  środków odurzających,

2) antybiotyków,

3)  produktów leczniczych przepisanych na recepcie, na której zamieszczono adnotację „cito” lub inną równoznaczną,jeżeli realizacja recepty następuje w porze nocnej w dniu jej wystawienia lub w dniu następnym.”
Wysokość dopłaty za wydanie leków w porze nocnej nie uległa zmianie przez 12 lat. W tym czasie jednak zaszły wielkie zmiany jeśli chodzi o rynek aptek…
Wiele aptek dyżurujących rezygnuje z tego “przywileju” i opłaty nie pobiera wcale. Spotkałam się również z tym że apteki całodobowe konkurując między sobą w większym mieście, rezygnują z niej.
Po co została więc ustalona? Chyba nie po to aby zrekompensować finansowo koszt dyżuru nocnego właścicielom aptek?
Apteki zobligowane przez rady powiatu do dyżurów w mniejszych miejscowościach mają często tylko kilku pacjentów w porze nocnej, lub wcale…
 Linki do rozporządzeń: