Blog o aptekach, nowościach na rynku farmaceutycznym, zmianach zasad realizacji recept, codziennej pracy w aptece prowadzony przez farmaceutkę.
Olodaterol (Striverdi Respimat) ß2 mimetyk do stosowania raz dziennie

Olodaterol (Striverdi Respimat) ß2 mimetyk do stosowania raz dziennie

Nowy, dawkowany raz na dobę lek rozszerzający oskrzela, dopuszczony do stosowania w leczeniu podtrzymującym obturacji dróg oddechowych u chorych na przewlekłą obturacyjną  chorobę płuc (POChP), z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i/lub rozedmą.
Stworzony przez firmę Boehringer Ingelheim lek pod nazwą Striverdi Respimat (roztwór do inhalacji 2,5 mcg/dawkę) został zarejestrowany w Polsce w lutym 2014 r. Nie posiada jeszcze rejestracji w leczeniu astmy.

Działania niepożądane ujawnione w badaniach klinicznych są rzadkie i o łagodnym nasileniu, dotyczą około 1% pacjentów leczonych olodaterolem. Należą do nich zapalenie nosogardła, zawroty głowy, wysypka. Działanie niepożądane wynikające z mechanizmu działania leku – tachykardia, nadciśnienie, hipokaliemia.

Olodaterol jest wysoce selektywnym (88% aktywności wewnętrznej) długo działającym agonistą receptora ß2 adrenergicznego. Selektywność w stosunku do receptora ß2 adrenergicznego jest wyższa niż dotychczas stosowanych leków – formoterolu i salmeterolu.

Cząsteczka olodaterolu pozostaje związana z receptorem ß2 adrenergicznym przez kilka godzin. Okres półtrwania leku wynosi 17,8 godzimy, co pozwala na stosowanie leku raz na dobę. Co oczywście przekłada się na wygodę stosowania przez pacjenta (obecnie stosowane ß2mimetyki aby zachować ciągłość działania muszą być podawane od dwóch razy na dobę – formoterol i salmeterol do kilku razy dziennie – salbutamol, fenoterol).

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych nie zamieszczono jeszcze pliku z charakterystyka dla nowo zarejestrowanego preparatu.

żródła:
http://pulsmedycyny.pl/2989701,43930,zielone-swiatlo-dla-olodaterolu
http://www.boehringer-ingelheim.com/news/news_releases/press_releases/2013/18_october_2013_olodaterol.html
http://czasopisma.viamedica.pl/pap/article/viewFile/27520/22184
grafika – striverdi.nl, wikipedia