Tagged: Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 2014 0

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 2014

Ukazał się nowy Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (został ogłoszony w DZIENNIKU URZĘDOWYM MINISTRA ZDROWIA w dniu 18.03.2014 r.) OBWIESZCZENIEPREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW...