Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – co nowego dla aptek?

29 kwietnia 2019 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816). Rozporządzenie określa: Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących (sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, szczególne przypadki …

Komunikat NIA w sprawie serializacji – co po 9 lutego?

Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi, (Dz.U.UE.L.2016.32.1 z dnia 2016.02.09). W związku z bardzo licznymi pytaniami i monitami farmaceutów dotyczącymi wejścia w życie w dniu 9 lutego 2019 r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę …

Leki zagrożone brakiem dostępności – styczeń 2019

Pierwsza w 2019 roku lista leków zagrożonych brakiem dostępności została opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia 14 stycznia. Lista zawiera 338 pozycji – leki w różnych dawkach – wszystkie nam znane z codziennych list braków z hurtowni. Pełna lista dostępna jest w PLIKU PDF (do pobrania). Poprzednie listy deficytów dostępne są w …

Co farmaceuta może uzupełnić w DRR (dokumencie realizacji recepty)?

Od 1 stycznia 2019 r. apteka jest zobowiązana do otaksowania zrealizowanych recept w formie elektronicznej. Dzieje się to poprzez wygenerowanie z programu aptecznego dokumentu realizacji recepty (DDR). Dokument ten jest obowiązkowy dla e-recept. Jednak w okresie przejściowym, w którym będą obowiązywały również recepty w formie papierowej (do 31 grudnia 2019 …

Rozporządzenie MZ z 12 października 2018 r. – nowy wzór zapotrzebowania, jak realizować zapotrzebowania i recepty

Nowe rozporządzenie z dnia 12 października 2018r. określa: Sposób realizacji zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwanego dalej „zapotrzebowaniem” Sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego; Sposóbwydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczychspecjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych; Wzór zapotrzebowania; Sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych …

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych – na dzień 1 stycznia 2018 r.

16 kwietnia 2018 r. na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów  Medycznych i Produktów Biobójczych ukazała się informacja  Grzegorza Cessaka Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o następującej treści: Informacja Prezesa Urzędu   z dnia 16 kwietnia 2018 r.   w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych …

Refundacja środków absorpcyjnych dla pacjentów z “Ustawy za życiem”.

W dniu 28-03-2018 r. na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazała się informacja dotycząca nowej interpretacji wyliczania kwot refundacji i odpłatności pacjenta w przypadku refundacji środków chłonnych dla pacjentów objętych „Ustawą za życiem”, czyli 47DN: „Nowelizacja rozporządzenia zwiększyła limit ilościowy na środki absorpcyjne (pieluchomajtki)  z „do 60 sztuk” na „do 90 sztuk”. Minister …

Szkolenia ciągłe – nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia

8 marca 2018 r. ukazało się nowe rozporządzenie dotyczące szkoleń ciągłych farmaceutów Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów z dnia 20 lutego 2018 r.  Nowe rozporządzenie określa ramowy program szkoleń ciągłych, zakres oraz formy zdobywania wiedzy w ramach szkolenia ciągłego, sposób odbywania szkolenia ciągłego ( w tym tryb …

Zmiana limitu zaopatrzenia z 60 do 90 szt. na miesiąc

3 marca 2018 r. wejdzie w życie: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia polegają na zwiększeniu limitu m.in. na wyroby absorbcyjne. Limit został zwiększony z 60 do 90 na miesiąc. Rozporządzenie nie zmienia …

Zamówienia na leki Prolia, Neupogen, Neulasta

Zamówienia na leki: Prolia (Denozumab) 60mg/1ml 1 amp.-strz. Neupogen (Filgrastimum)inj. 300mcg/1ml 5 fiol. Neulasta (Pegfilgrastim) rozt.d/wstrz. 6mg/0,6ml 1 amp.-strz. infolinia: 71 721 57 00 Apteki są zobligowane do… składania zamówień na leki wskazane pisemnie albo w formie dokumentu elektronicznego. W celu złożenia zamówienia i jego realizacji apteka przesyła zapotrzebowanie na …