Lista leków zagrożonych brakiem dostępności marzec 2015 r.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Lista zawiera 158 pozycji. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych zagrożonych brakiem …

System sprzedaży bezpośredniej Astellas – kolejne produkty (Vesicare, Advagraf, Prograf, Betmiga)!

Od dnia 7 marca 2016 r. Astellas wprowadza system sprzedaży bezpośredniej dla aptek i punktów aptecznych na następujące produkty: Prograf® (takrolimus o natychmiastowym uwalnianiu), Advagraf® (takrolimus o przedłużonym uwalnianiu), Vesicare® (solifenacyna), Betmiga™ (mirabegron),  (Produkt Eligard™  (leuprorelinacetate) jest dostępny w systemie sprzedaży bezpośredniej od dnia 15 lutego 2016). Partnerem logistycznym odpowiedzialnym …

Zmiany sposobu dystrybucji preparatu Eligard od 15 lutego 2016 r.

Astellas Pharma Sp. z o.o. w niedawnym komunikacie informuje, że preparat EligardTM (leuprorelin acetate) od dnia 15 lutego 2016 r. będzie dostępny w systemie sprzedaży bezpośredniej Produktów do aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych. Partnerem logistycznym odpowiedzialnym za realizację zamówień będzie Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Zamówienia na Eligard składamy (zachowując pisemną …

Eltroxin i Imuran w dystrybucji bezpośredniej firmy Aspen

Wg komunikatu firmy Aspen Pharma od 18 stycznia preparaty Eltroxin oraz Imuran   będą dostępne w ofercie sprzedaży bezpośredniej. Zamówienie można złożyć poprzez jedną z poniższych opcji: KS-APTEKA korzystając z modułu KS-EWD na stronie www.ezamowienie.pl e-mail: aspen@pharmadist.com fax: 71 776 78 15 W przypadku pytań firma uruchomiła infolinię: 801 006 …

Lista leków zagrożonych brakiem dostępności styczeń 2016

Czwarta lista leków zagrożonych brakiem dostępności ukazała się 5 stycznia 2016 r. Lista obejmuje 142 pozycje. Szczegóły (wraz z numerami EAN) znajdziecie w załączniku do obwieszczenia: Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności …

Lista leków zagrożonych brakiem dostępności listopad 2015 r.

Ukazała się trzecia lista leków zagrożonych brakiem dostępności. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w formacie pdf).   Zakazem antywywozowym zostały objęte dodatkowo preparaty: Chlorsuccilin proszek do sporz.roztw.do …

Aspen – zgłaszanie zapotrzebowania na: Fraxiparine, Fraxodi, Arixtra, Ovestin, Alkeran, Leukeran, Myleran, Lanvis i Deca Durabolin

Zamówienia na produkty sprzedawane przez hurtownię Aspen Pharma Ireland Limited w związku z nowelizacją Ustawy Prawo Farmaceutyczne z dnia 09.04.2015 r. (art. 36z ust 4) zapotrzebowanie na produkty lecznicze wydawane na receptę, powinno być składane pisemnie albo w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Fraxiparine,  Fraxodi,  Arixtra,  Ovestin,  Alkeran,  …

Lista leków zagrożonych brakiem dostępności z dnia 11 września 2015 r.

Druga lista leków zagrożonych brakiem dostępności ukazała się 11 września 2015 r. Treść obwieszczenia wraz z wykazem leków poniżej: Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2015r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w formacie pdf). …

Problemy z dostępnością Lipancrea 16.000

Polfa Warszawa S.A. z powodu problemów produkcyjnych (zaprzestanie wytwarzania peletek pankreatyny przez dotychczasowego dostawcę) zmuszona była do wycofania z listy refundacyjnej leku Lipancrea 16.000. Obecnie firma zapowiedziała wprowadzenie sprzedaży interwencyjnej tego leku. Lek będzie dostępny w opakowaniach 30 kaps. (odpłatność 100%). Egzogenna pankreatyna jest lekiem ratującym życie pacjentom z mukowiscydozą …

Zgłaszanie problemów z dostępnością leków do WIF we Wrocławiu

23 lipca 2015 r. ukazał się komunikat Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zgłaszania braków leków: Zgłaszanie braków leków dokonujemy również za pomocą formularza on-line: ZGŁASZANIE PROBLEMÓW Z DOSTĘPNOŚCIĄ DO WIF WROCŁAW Dotychczas używany adres brakleku.wif@duw.pl będzie nieaktywny.   KOMUNIKAT Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu z dnia 23 lipca …