Co farmaceuta może uzupełnić w DRR (dokumencie realizacji recepty)?

Od 1 stycznia 2019 r. apteka jest zobowiązana do otaksowania zrealizowanych recept w formie elektronicznej. Dzieje się to poprzez wygenerowanie z programu aptecznego dokumentu realizacji recepty (DDR). Dokument ten jest obowiązkowy dla e-recept. Jednak w okresie przejściowym, w którym będą obowiązywały również recepty w formie papierowej (do 31 grudnia 2019 …

Te leki może wypisać pielęgniarka i położna

29 października 2015 roku ukazało się rozporządzenie MZ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycznych i wykazu badań diagnostycznych – Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 1739: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 …