Nowa Farmakopea Polska X

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązywać będzie nowa Farmakopea Polska X – tak wynika z informacji opublikowanej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych 1 grudnia 2014 r. Farmakopea Polska X 2014 zawiera polską wersje wszystkich materiałów opublikowanych w części podstawowej Farmakopei Europejskiej (Ph.Eur. 8.0) oraz w suplementach …

Korekta rachunku refundacyjnego w programie Kamsoft krok po kroku.

Po wysłaniu zestawienia refundacyjnego za kolejny okres i odczekaniu swojego (u mnie trwa to dobę) wchodzimy na Portal Świadczeniodawcy naszego najukochańszego NFZ i sprawdzamy czy już wszystko sprawdzili od deski do deski i wygenerowali odpowiedź. KLIKNIJ ZDJĘCIE, ABY POWIĘKSZYĆ Jeśli jest odpowiedź najpierw warto kliknąć “Podgląd” i zobaczyć co przeskrobaliśmy …

Koniec kształcenia techników farmaceutycznych.

Zapadła decyzja. 8 sierpnia 2014 podpisano rozporządzenie dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które określa ostateczny termin wygaszania kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny na rok szkolny 2018/2019. Kształcenie potrwa jeszcze więc cztery lata. Po skończeniu szkoły i zdaniu egzaminu zawodowego, technik farmaceutyczny, aby mógł pracować samodzielnie musi odbyć dwuletni staż. Więc …

Kampania "Leki tylko z apteki"

Ruszyła kampania medialna pod hasłem: “Leki tylko z apteki” informująca pacjentów o zagrożeniach związanych z pozaaptecznym obrotem lekami i suplementami diety. ŹRÓDŁO: www.lekitylkozapteki.pl “Tylko apteki gwarantują odpowiednie przechowywanie preparatów leczniczych (odpowiednia temperatura, wilgotność), co w połączeniu z wiedzą Farmaceutów na temat możliwych interakcji czy odpowiedniego dawkowania, zapewnia pacjentom bezpieczną terapię. …

Legalizacja wag aptecznych.

Wagi apteczne podlegają okresowej legalizacji. Rozporządzenia określające przyrządy pomiarowe podlegające okresowej legalizacji: 1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13)  2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia …

Działania niepożądane – nowy serwis URPL

Działania niepożądane – nowy serwis URPL. Informacja Prezesa Urzędu z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie uruchomienia strony internetowej poświęconej bezpieczeństwu farmakoterapii w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 1245 z …