16 kwietnia 2018 r. na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów  Medycznych i Produktów Biobójczych ukazała się informacja  Grzegorza Cessaka Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o następującej treści:

Informacja Prezesa Urzędu

 

z dnia 16 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych

 

 

Uprzejmie informuję, iż w Dzienniku
Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowane

zostało Obwieszczenie Prezesa
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia Urzędowego
Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stan na dzień 1 stycznia 2018 r.

 

Treść obwieszczenia wraz z załącznikami
została opublikowana na stronie internetowej Dziennika Urzędowego
Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2018 r. pod poz. 23  i jest dostępna
pod adresem: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2018/23/journal/4509

 

Załącznik Nr 1 obejmuje produkty
lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach procedury narodowej oraz
procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 10 374 produkty.

 

Załącznik Nr 2 obejmuje produkty lecznicze dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską w liczbie 2 523 produktów.

 

Załącznik Nr 3 obejmuje produkty lecznicze posiadające pozwolenie na import równoległy w liczbie 3 311 produktów.

 

Załącznik Nr 4 obejmuje produkty
lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu w ramach procedury
narodowej oraz procedur europejskich, których łączna liczba wynosi 1 495 produktów.

 

Załącznik Nr 5 i 6  obejmuje
produkty lecznicze weterynaryjne dopuszczone do obrotu przez Komisję
Europejską, a także produkty lecznicze weterynaryjne posiadające
pozwolenie na import równoległy w łącznej liczbie 376 produktów.

Wykaz do pobrania w formacie pdf poniżej: