3 marca 2018 r. wejdzie w życie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia polegają na zwiększeniu limitu m.in. na wyroby absorbcyjne. Limit został zwiększony z 60 do 90 na miesiąc.
Rozporządzenie nie zmienia limitu finansowania wyrobów medycznych. Będzie obowiązywał jak obecnie – 90zł dla kodu P.101 i 77 zł dla kodu P.100.