Ministerstwo
Zdrowia opublikowało obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie
wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem
dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 Lista zawiera…
183 pozycje. 
Z nowej listy zniknęły:

 • Benlysta, 
 • Catalin, 
 • Gentamycyna krople do oczu, 
 • Hycamtin, 
 • Imigran (do wstrzykiwań), 
 • Oxaliplatin Kabi, 
 • Oxaliplatinum Accord,  
Dopisane zostały:

 • Effentora (fentanyl), 
 • insulina Levemir, 
 • insulina Liprolog, 
 • Rytmonorm 150, 
 • Vessel due F,
Poprzednie listy dostępne są w następujących postach: