Od stycznia 2018 r. dostępny jest nowy inhalator leku Fostex. Wyposażony został w licznik dawek.
Przy wydawaniu leku, najlepiej poinformować o tym pacjenta oraz zaznaczyć, że gdy licznik inhalatora wskazuje 20, pacjent powinien zaopatrzyć się w nowy inhalator.

www.apteczny.info

Dla wielkości opakowania 180 dawek, za każdym razem, gdy pacjent naciska
pojemnik, wskaźnik dawek nieznacznie się obraca, a ilość pozostałych dawek jest pokazywana w odstępach co 20
dawek.

W nowej charakterystyce produktu leczniczego Fostex zaznaczono, że pacjent powinien przestać używać inhalator, gdy licznik wskazuje “0”, gdyż pozostały w pojemniku lek może nie wystarczyć do uwolnienia pełnej dawki.

Producent zaleca, aby przy wydawaniu leku pacjentowi zaznaczyć na opakowaniu datę wydania leku z apteki. Farmaceuta powinien upewnić się,że okres pomiędzy datą wydania leku a końcem terminu ważności, podanego na opakowaniu, wynosi co najmniej 5 miesięcy.
Po wydaniu produktu leczniczego z apteki pacjent może go przechowywać poza lodówką (do 25°C) przez maksymalnie przez 5 miesięcy.