Od dnia 1 czerwca 2017r. obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w
sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie jest:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 

Nowe Rozporządzenie wprowadza trzy istotne zmiany:

  1. Lekarze o specjalizacji ginekologii i położnictwa otrzymali uprawnienia do przepisywania wyrobów chłonnych. Lista lekarzy uprawnionych do przepisywania środków chłonnych wynosi piętnaście specjalizacji lekarskich i dwie poza lekarskie (chirurg ogólny, chirurg dziecięcy, chirurg onkologiczny, specjalista onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, onkolog kliniczny lub onkolog i hematolog dziecięcy, geriatra, specjalista ginekologii onkologicznej, ginekolog położnik, neurolog lub neurolog dziecięcy, urolog lub urolog dziecięcy, lekarz POZ, lekarz medycyny rodzinnej, lekarz pediatra, lekarz chorób wewnętrznych, lekarz opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz felczer ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarka lub położna.
  2. Pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – po ukończeniu specjalistycznego kursu w tym zakresie mogą samodzielnie ordynować wyroby chłonne.
  3. Zniesiono limit ilościowy dla wyrobów chłonnych dla pacjentów do 18 r.ż. spełniający przesłanki art.18 pkt 1 ustawy “Za życiem”. Nowe uprawnienia dotyczą: osób do 18 r.ż. u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; nowe uprawnienia dotyczą wyrobów medycznych wg klasyfikacji P.101). Pomimo zniesienia limitu ilości sztuk, nadal zostaje utrzymany dotychczasowy limit finansowy – proporcjonalny do limitu wydanych sztuk (udział własny pacjenta 30% w ramach limitu oraz koszt ponad limit).