Poniżej przedstawiam korespondencję firmy MEDA skierowaną do aptek:

Dystrybutor
w/w produktów leczniczych na terenie Polski wdrożył procedurę wycofania
wymienionych wyżej serii produktów
leczniczych i przyjmie zwroty
wszystkich opakowań produktów leczniczych:
 Nr serii

Termin ważności Nazwa produktu leczniczego
5ED824G 04.2017 EpiPen Jr.
6ED117AA 08.2017 EpiPen Jr.
6FA293P 09.2017 EpiPen Senior

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego Meda Pharmaceuticals Sp. z
o.o. poniesie koszty związane z dokonywanymi zwrotami zgodnie z
poniższymi zasadami.

W celu ułatwienia realizacji powyższego
zobowiązania, prosimy o przyjęcie zwrotów wszystkich posiadanych przez
pacjentów zgłaszających się do Państwa apteki opakowań w/w serii
produktów leczniczych zgodnie z poniższą instrukcją.
1. Zwrotom podlegają wszystkie opakowania EpiPen®Jr. oraz EpiPen® Senior w/w serii.
2. Pacjent ma prawo zamiany leku z serii objętej wycofaniem w każdej aptece na podstawie ważnej recepty.
3. Pacjent jest upoważniony do otrzymania zwrotu kosztów zakupu zwracanego leku tylko, jeżeli dokonał zakupu w Państwa aptece.
4.
Aby uzyskać lek na wymianę Pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem, w celu uzyskania recepty na kolejne opakowanie produktów
EpiPen®Jr.

5. W przypadku dorosłych konieczna jest oddzielna recepta
na EpiPen® Senior i dostępny odpowiednik. W przypadku niedostępności
EpiPen® Senior firma zobowiązuje się pokryć koszty wymiany produktu EpiPen® Senior na odpowiednik zawierający adrenalinę 0,3%.

6. Podlegające zwrotowi w/w serie leku EpiPen®Jr. oraz EpiPen® Senior
przyjęte przez apteki należy przekazywać hurtowniom zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych
zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych
i wyrobów medycznych (Dz.U. nr 57, poz. 347) tj. w terminie 60 dni od
daty decyzji o wycofaniu.
7. W przypadku odbioru wycofanych leków
przez apteki, w których nie były one zakupione, prosimy o przekazywanie
ich do hurtowni na podstawie protokołu przekazania towarów również w
terminie 60 dni od daty decyzji o wycofaniu.

Podmiot odpowiedzialny:
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Infolinia dla pacjentów uruchomiona przez Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o.:
Tel: +48 (12) 4465491; +48 (12) 4465492;

Schemat postępowania w przypadku pacjenta zwracającego EpiPen® Senior

Pacjent z EpiPenem Senior ->Apteka wymienia na
EpiPen Senior innej serii jeśli dostępny na podstawie ważnej recepty.
apteka odbiera EpiPen Senior od pacjenta i zwraca do hurtowni.*

Pacjent z Epipenem Senior -> Apteka wymienia na adrenalinę 0,3%
jesli EpiPen Senior nie jest dostępny (na podstawie ważnej recepty).
Apteka odbiera EpiPen Senior od pacjenta i zwraca do hurtowni.*

*Apteka raportuje ilość wydanych jednostek adrenaliny 0,3 innej niż
EpiPen Senior do dostawcy, aby uzyskać rekompensatę za wydaną adrenalinę
0,3%