Opublikowano obwieszczenie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2017 r.

Plik z wykazem do pobrania w formacie pdf.

 – zestawienie preparatów usuniętych z refundacji oraz obniżek cen urzędowych
https://jwc.com.pl/news-shop-files/60/jwc_obnizki_podpisane_1marca2017.pdf

– opracowanie zmian w wykazach leków refundowanych
https://jwc.com.pl/news-shop-files/60/jwc_zmiany_podpisane_1marca2017.pdf

źródło: 
 http://jwc.com.pl/