Główny Inspektorat Farmaceutyczny opracował system zgłoszeń odmów realizacji zamówienia (ZORZ), dzięki któremu apteka będzie mogła zgłosić odmowę realizacji zamówienia przez hurtownię na kilka różnych sposobów. System dostępny jest pod adresem:

System  umożliwia wysłanie odmów na kilka różnych sposobów:
  • z wykorzystaniem usługi internetowej (web service)
  • za pomocą poczty e-mail
  • przez załadowanie pliku do systemu
  • przez ręczne wypełnienie formularza 

Trzy pierwsze sposoby wymagają wygenerowania pliku XML przez system komputerowy podmiotu wydającego odmowę realizacji zamówienia. 
Aby skorzystać z systemu konieczne jest posiadanie konta w systemie
Konta zostaną wygenerowanie automatycznie do dnia 13 lipca – dla aptek oraz hurtowni, którym GIF udało się ustalić adres e-mail. Dla pozostałych podmiotów konta zostaną założone ręcznie. W tym celu należy po 13 lipca 2016 r. przesłać na adres zorz.klient@gif.gov.pl prośbę o założenie konta.
Prośba powinna zawierać:

  • imię i nazwisko użytkownika,
  • identyfikator apteki/hurtowni z rejestrów
    dostępnych pod adresem: http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ oraz 
  •  adres e-mail, na który wpłynie link aktywacyjny do konta.

Dla podmiotów, dla których konta zostaną wygenerowane automatycznie, po
zalogowaniu do systemu, konieczne będzie uzupełnienie imienia i nazwiska
użytkownika
(opcja „Edytuj profil”).

Dotychczasowy system zgłoszeń dostępny pod adresem
https://www.gif.gov.pl/bip/panel przestanie funkcjonować z dniem 31
sierpnia br. i od tego czasu zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie za
pomocą systemu ZORZ.

źródło: http://www.gif.gov.pl