W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane
obwieszczenie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie wykazu produktów
leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Nowa lista zawiera 169 pozycji.

Poprzednie listy dostępne są w następujących
postach:

źródło :dziennikmz.mz.gov.pl