Opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który obowiązywał będzie od dnia 1 lipca 2016r. 

Zmiany cen leków od 1 lipca 2016r. (w formacie pdf) (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 68)

Do listy refundacyjnej zostały dodane 74 nowe produkty, 65 usunięto.
Zmieniono wskazania do refundacji preparatów Vesicare (solifenacyny) – obecnie urolodzy
mogą przepisywać pacjentom lek jako refundowany w zespole pęcherza nadreaktywnego i nie jest już konieczne potwierdzenie rozpoznania badaniem urodynamicznym. Dodatkowo znacznie spadła cena i dopłatność dla pacjenta wynosi w przypadku dawki 5mg – 56,40zł, zaś 10mg kosztować będzie 59,49zł.

Natomiast w przypadku preparatów zawierających tolterodynę (Uroflow, Urimper) potwierdzenie badaniem nadal jest wymagane.

źródło:
www.katowice.oia.pl
www.bip.mz.gov.p

l