Monthly Archive: Grudzień 2015

0

Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2016 r.

23 grudnia ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2015.86) http://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2015/86/akt.pdf Zgodnie informacjami...