Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie recept lekarskich wchodzi w życie z dniem 4 października 2014 r.

apteczny...

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem są następujące:

  1. Lekarz może przepisać na jednej recepcie, podając sposób dawkowania ilość leku aż na 120 dni stosowania (dotychczas było to 90 dni).
  2. Jeżeli na recepcie podano sposób dawkowania, a ilość leku przekraczałaby ilość przeznaczoną na 120 dni stosowania, to farmaceuta wydaje w ilości maksymalnie zbliżonej do ilości określonej na recepcie, chyba że należy wydać jedno najmniejsze opakowanie refundowane,
  3. Na jednej recepcie można wypisać podwójną ilość leku recepturowego.
  4. Na jednej recepcie można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego – w przypadku postaci: maści, kremów, mazideł, past lub żeli do stosowania zewnętrznego.
  5. Osoba uprawniona do wypisywania recept może wystawić: 
  • maksymalnie 12 recept na 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na 1 recepcie można przepisać leku maksymalnie na 120 dni stosowania,
  • w przypadku recept na środki antykoncepcyjne – do 6 recept na na stępujące po sobie okresy stosowania, nie przekraczające 6 miesięcy,
  • 16 recept na leki recepturowe do użytku zewnętrznego (maści, kremy, mazidła, pasty lub żele), na maksymalnie 120 dni stosowania.

Dziennik Ustaw 2014 r., poz. 1239 – Rozporządzenie z dnia 11 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskichplik pdf