Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od 01.05.2014r.

  • dodanych zostało 117 nowych pozycji
  • usuniętych zostało 46 pozycji
  • dla 712 leków obniżono cenę detaliczną
  • dla 155 produktów podwyższono cenę detaliczną brutto

Opracowanie zmian przez firmę JWC:
http://www.jwc.com.pl/userfiles/file/pobieralnia/jwc_zmiany2014_04_23_obwieszczenie.pdf

Zestawienie opakowań usuniętych z refundacji oraz opakowania o obniżonej cenie urzędowej.

Opracowanie zmian udostępnionych przez DATUM