14 marca 2014 r ukazało się obwieszczenie MZ z dnia 23.12.2013 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich… uwzględnia zasady realizacji recept transgranicznych.
Link do obwieszczenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji:
http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2014000031901.pdf