Określenia TEMPERATURY wg Farmakopei Polskiej IX (2011)
w zamrażarce – poniżej -15 °C
w lodówce: od 2 °C do 8 °C
w zimnym lub chłodnym miejscu: od 8 °C do 15 °C
w temperaturze pokojowej: od 15 °C do 25 °C