Apteczny Blog

0

Dodatkowe dokumenty do zestawienia zbiorczego

23 września 2019 r. ukazał się komunikat NFZ o udogodnieniach dla aptek i punktów aptecznych w sprawie możliwości przekazywania dokumentów do zestawień zbiorczych w formie elektronicznej. Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami NFZ: Narodowy Fundusz Zdrowia...

0

Komunikat NIA w sprawie serializacji – co po 9 lutego?

Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi, (Dz.U.UE.L.2016.32.1 z dnia 2016.02.09). W związku z bardzo licznymi pytaniami i monitami...